درباره این رویداد


در سالهای اخیر با ایجاد فرصت‌های جدید علمی، فنی و صنعتی در داخل و خارج از کشور، بسیاری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و به طور خاص دانشکده مهندسی کامپیوتر مشغول به کارهای جدی در زمینه‌های مختلف شدند. در راستای انتقال تجربیات و بحث حول فرصت‌ها و چالشها، انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر بر آن شد که با همکاری جمعی از دانشجویان دارای تجارب جذاب در این زمینه، مجموعه سخرانی‌هایی با نام اینترنا برگزار کند. اینترنا علاوه بر بستری برای بیان برخی مسائل تخصصی در زمینه‌های مختلف علمی و فنی، نگاهی است به مسیرهای مختلف تجربه شده در کارآموزی توسط دانشجویان. روز پنجشنبه، سوم آبان ماه ۱۳۹۷، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف میزبان اولین دوره اینترنا خواهد بود و امید است با شرکت حداکثری تمام دانشجویان، متخصصین، محققین و اساتید علاقه‌مند، یک رویداد پربار را شاهد باشیم.‎‎


الان ثبت‌نام کن!

میزگرد

Shervin Hakimi

Intern, Mindpax

Erfan Loghmani

Intern, Pushe Co.

MohammadAmin KhashkhashiMoghadam

Project Manager, Divar Co.


ارائه‌دهندگان

Ahmadreza Yousefkhani

Intern, EMBL, Heidelberg

Mehrshad Lotfi

Intern, SAFARI group at ETH

Ali Asgari

Intern, EPFL

Elyas Heidari

Intern, EMBL, Heidelberg

Helia Ziaei

Intern, Ketita Labs at University of Tartu

Mohammad Mahdi Jahanara

Researcher, Blockchain Lab at Sharif University of Tech.

Mohammad Haghighat

R&D, Mohaymen Co.

Kiarash Golezardi

Intern, Sahab Pardaz Co.

Organizer info

The event is held by the Student Scientific Chapter (SSC) of Computer Engineering Department of Sharif University of Technology


Venue Details

 
Address:

Sharif University of Technology, Azadi Street, District 2, Tehran, Iran

 
Email:

ssc@ce.sharif.edu

 
Phone:

+98(021) 66 16 57 81